Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Llyfrau’r Glannau: The Rebecca Rioter

Wedi'i Orffen
9 Chwefror 2014, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle. Ffôn: cost safonol (0300) 111 2 333

I ddathlu mis LHDT, llyfr y mis fydd The Rebecca Rioter gan yr awdur o Abertawe, a ffigwr lesbiaidd pwysig, Amy Dillwyn.

Cyhoeddwyd y llyfr am y tro cyntaf ym 1880 ac mae’n ein cymell i fyd dyn ifanc o’r dosbarth gweithiol sy’n ceisio dygymod ag anghyfiawnder ac anghydraddoldeb cymdeithasol ei fyd.

Mae’n seiliedig ar ddigwyddiad ar gofnod o ymosodiad ar dollborth yn ystod Terfysgoedd enwog Rebeca yn Ne Cymru, mae’r nofel yn cwestiynu perthnasedd materion cymdeithasol a rhywedd gan gynnig digonedd o ddeunydd trafod i’r darllenwyr.

Bydd y sesiwn yn cychwyn gyda chyflwyniad am yr awdur gan ein Cadeirydd, Margaret Jones a fydd yn ein harwain wedyn trwy drafodaeth am bynciau’r llyfr a bydd cyfle i rannu safbwyntiau a dweud eich dweud.

Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim!

Digwyddiadau