Digwyddiadau

SgwrsZap! Bzzz! BANG! Sioe Wyddoniaeth

Wedi'i Orffen
22 Chwefror 2014, 1pm a 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 5 +

Mae Fran Scott, y gwyddonydd ar raglen Absolute Genius with Dick ‘n’ Dom yn gwybod pa mor wych yw gwyddoniaeth!

Ymunwch â hi ar daith drydanol fydd yn datgelu’r cysylltiad cyffrous rhwng trydan a ffrwydradau!

Tybed a glywch chi’r bangiau dros ‘www’ ac ‘aaa’ y gynulleidfa?

Addas i deuluoedd â phlant dros 5.

Mae llawer o fangiau uchel felly nid yw’n addas i blant bach iawn.

Digwyddiadau