Digwyddiadau

ArddangosfaMorlyn Llanw Bae Abertawe

Wedi'i Orffen
1926 Gorffennaf 2013, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer morlyn llanw gwerth £650 miliwn gam yn agosach yn dilyn cyhoeddiad y bydd ymgynghoriad ffurfiol yn dechrau ar ddydd Iau, 4 Gorffennaf 2013 gyda chyfres o arddangosfeydd ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Cyhoeddodd Tidal Lagoon Swansea Bay Plc eu datganiad ymgynghori cymunedol yn unol ag adran 47 (6) y Ddeddf Gynllunio 2008, ac mae’r cynnig cyfran cymunedol gwerth £2 filiwn yn agored tan 15 Gorffennaf. Rhaid derbyn sylwadau ar y datblygiad arfaethedig erbyn 5 Awst 2013 fydd yn cael eu hystyried wrth baratoi’r cais cynllunio cyn i hwnnw gael ei gyflwyno yn niwedd 2013.

Bydd arddangosfa i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau tan ddydd Mercher 17 Gorffennaf. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan www.tidallagoonswanseabay.com neu drwy ffonio Rhadffôn 0800 0803055.

Digwyddiadau