Digwyddiadau

DigwyddiadMAE AR GELF EICH ANGEN CHI!

Wedi'i Orffen
31 Awst 2013, 11am-2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Fe'ch gwahoddwn CHI i gymryd rhan yn ein gweithdai celf cyffrous ac am ddim i baentio hysbyslenni lliwgar ar gyfer gwaith celf newydd sy'n dod i Abertawe ym mis Medi. 

Yr unig beth y mae'n rhaid i CHI ei wneud i fod yn artist am ddiwrnod yw bod yn y lle iawn ar yr amser iawn!

Dewch i ymuno â ni yn y FFAIR HAF yn y VETCH ar 17 Awst rhwng 12pm a 3pm.

Cewch greu yn y SWIGEN GREADIGOL yn Stryd Craddock ar 22 Awst rhwng 12pm a 3pm.

Galwch heibio i AMGUEDDFA GENEDLAETHOL Y GLANNAU ar 31 Awst rhwng 11am a 2pm.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch drwy'r canlynol:      

ffôn: 01792 468979

e-bost: lasma@locwsinternational.com 

trydar: @Locws_Art

facebook: Locws International         

www.artacrossthecity.com

Digwyddiadau