Digwyddiadau

DigwyddiadAmser Twf - ar gyfer babis dan 1 oed

Wedi'i Orffen
7, 14 a 21 Hydref, 11.15am-12.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Cwrs chwech a phum wythnos newydd sbon fydd yn cychwyn yn fuan.

Ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd am fagu eu plant yn ddwyieithog.

Croeso cynnes i bawb – yn siaradwyr Cymraeg neu beidio.

Cyfres o sesiynau am ddim i rieni/gofalwyr er mwyn:

  • Dysgu hwiangerddi newydd.
  • Dysgu sut mae tylino babi.
  • Trafod a gweld yr adnoddau sydd ar gael i’w defnyddio gyda babis bach
  • Cyfle i ymarfer eich Cymraeg a chwrdd â rhieni eraill.

Yn ystod y sesiynau, byddwn yn dysgu brawddegau Cymraeg addas i’w defnyddio gyda’r babi, yn rhannu stori, yn dysgu sut i ddarllen llyfrau Cymraeg i fabis ac yn rhoi tro ar weithgareddau crefft syml. 

Bydd thema wahanol i bob sesiwn, felly os gallwch chi, dewch i bob un o’r 5 neu 6 sesiwn. Ffoniwch y rhif isod am gyngor. 

Ffoniwch dîm gweinyddol Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu Sue James ar (029) 2057 3600 am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle yn y sesiynau.

Digwyddiadau