Digwyddiadau

ArddangosfaConnected Communities

Wedi'i Orffen
20 Medi17 Tachwedd 2013, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd projectau cymunedol yn cael eu dathlu mewn arddangosfa fel rhan o broject Connected Communities Prifysgol Abertawe, menter yn cefnogi ymchwil a gweithgaredd lleol sy’n canolbwyntio ar hanes a threftadaeth cymunedau ar draws Cwm Tawe.

Noddir project Connected Communities gan y Cyngor Ymchwil i'r Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) a’i arwain gan Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (RIAH) ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n parhau i ddatblygu ymchwil cydweithredol yn canolbwyntio ar gymunedau ac i gefnogi projectau cymunedol lleol dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mae testun y projectau a gweithgareddau cymunedol yn amrywio’n fawr – o’r byd glofaol a barddoniaeth Cymru i fewnfudo o Tsieina a ffotograffiaeth leol.

Digwyddiadau