Digwyddiadau

SgwrsDylan Thomas’s Final Journey

Wedi'i Orffen
15 Mawrth 2014, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Sioe un dyn gan Peter Read.

Gan ddechrau yn y dref hardd a hyll, Abertawe, mae’r ddrama’n dilyn Dylan Thomas ar rai o’i deithiau gan gynnwys ei daith olaf i Efrog Newydd ym 1953.

Ar ddechrau ei broject o gerdded drwy Gymru, fe’i gwelwn yn y glaw yn Aberystwyth. Wedi cwpwl o beints a chipolwg ar lygoden fawr, mae’r project ar ben.

Yna teithiwn yn ei gwmni i ddinas wallgof Llundain, oedd yn drewi fel geifr, medd ef. Yno, cyfarfu â Caitlin a sawl aelod o’r criw dethol diwylliedig.

Yn Efrog Newydd, mae ditectif dirgel ar ei ôl ond daw’r cyfan i ben wrth iddo gwympo dan gyhoeddi ei fod wedi yfed deunaw chwisgi, sy’n ‘record’ mae’n siŵr.

Mae Peter yn awdur ac yn actor llawn amser sydd wedi ennill gwobr John Tripp am y bardd perfformio gorau yng Nghymru. Mae wedi ysgrifennu wyth llyfr ac mae dwsin o’i ddramâu wedi’u llwyfannu’n broffesiynol.

Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanes.

Digwyddiadau