Digwyddiadau

DigwyddiadNoson yn yr Amgueddfa

Wedi'i Orffen
16 Mai 2014, 6pm
Pris £3.50
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Tocynnau y pen ar gael o Siop yr Amgueddfa neu ffoniwch (029) 2057 3600 (plant dan 3 am ddim)

Dewch i fwynhau cyfle arbennig i groesi rhiniog yr Amgueddfa liw nos! Bydd llond lle o weithgareddau gwych gan gynnwys creu Minion Poced a gogls gwarthus, gwyddoniaeth wych a dyfeisiadau digri, llwybr arbennig a ffilm!

I gloi’r noson byddwn yn gwylio Despicable Me mewn 3D yn Oriel y Warws.

Despicable Me (U 2010)

Mae gan yr arch-ddihiryn Gru a’i fyddin o ddrwgweithredwyr gynlluniau mawr, milain! Ond yng nghanol eu cynllwynio cnafaidd, maent wedi anghofio am un peth pwysig – criw o dair amddifad a gafodd eu swyno ganddo wrth iddynt geisio gwerthu bisgedi.

(95 munud)

Rhan o Amgueddfeydd Liw Nos 2014.

.

Digwyddiadau