Digwyddiadau

SgwrsCymru a’r Daith Fawr

Wedi'i Orffen
17 Mai 2014, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Sgwrs gan yr Athro Maurice Whitehead, Adran Hanes a Chlasuron Prifysgol Abertawe.

Rhwng 1550 a 1800, denwyd teithwyr Prydeinig i’r Eidal er mwyn ymestyn eu haddysg trwy ymweld â safleoedd hynafol cysylltiedig. Erbyn canol y ddeunawfed ganrif, roedd y Daith Fawr yn ddefod newid byd. Ymhlith y rhai a heidiodd yno, roedd yr artistiaid Cymreig Richard Wilson a Thomas Jones a’r casglwr, Thomas Mansel Talbot. Cafodd y profiad effaith ddwys arnynt.

Nod y ddarlith hon yw rhoi cipolwg ar yr agwedd Gymreig ar ffenomen Brydeinig y Daith Fawr a phennu rhai ffyrdd y newidiwyd agweddau tuag dirwedd Cymru yn llwyr o’i herwydd.

Mae Maurice Whitehead yn darlithio ar y Daith Fawr ym Mhrifysgol Abertawe ac ef yw awdur English Jesuit Education: Expulsion, Suppression, Survival and Restoration, 1762–1803, (Ashgate, 2013).

Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanes.

Digwyddiadau