Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Llyfrau’r Glannau: Love and Summer

Wedi'i Orffen
8 Mehefin 2014, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600

Mae croeso cynnes i ddarllenwyr brwd – ac unrhyw un sydd am ddysgu mwy am lyfrau a’u hawduron – yng Nghlwb Llyfrau’r Glannau.

Yn ei nofel o 2009, Love and Summer, mae’r storïwr amryddawn William Trevor yn adrodd hanes carwriaeth chwerwfelys ffotograffydd sy’n ymweld â thref Wyddelig dawel a gwraig i ffermwr lleol. Â’i chymeriadu gwych, dyma nofel gynnil a dirdynnol.

Dan arweiniad y Cadeirydd, Margaret Z. Jones.

Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim!

 

Digwyddiadau