Digwyddiadau

SgwrsTaith Gerdded: Mynydd Cilfái

Wedi'i Orffen
28 Mehefin 2014, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600

Dringwch Fynydd Cilfái i weld golygfeydd gwych o Fae Abertawe a’r ddinas hanesyddol.

Dan arweiniad John Ashley, hanesydd lleol ac awdur Ashley’s Walks Around Swansea and Gower.

Taith: caregog â llethrau

Man cyfarfod: maes parcio White Rock

Dewch yn barod am bob tywydd! Gwisgwch esgidiau addas a chofiwch y gall y llawr fod yn wlyb, llithrig ac anwastad. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Digwyddiadau