Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Llyfrau’r Glannau: The Cuckoo’s Calling

Wedi'i Orffen
11 Mai 2014, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600

Mae croeso cynnes i ddarllenwyr brwd – ac unrhyw un sydd am ddysgu mwy am lyfrau a’u hawduron – yng Nghlwb Llyfrau’r Glannau.

 

Cyhoeddwyd The Cuckoo’s Calling yn wreiddiol dan y ffugenw Robert Galbraith, ond buan iawn y datgelwyd mai J. K. Rowling oedd yr awdur. Mae’r nofel drosedd gymhellgar o gymhleth hon yn dilyn yr ymchwiliwr preifat  Cormoran Strike wrth iddo edrych o’r newydd ar hunanladdiad honedig model bydenwog.

Dan arweiniad y Cadeirydd, Margaret Z. Jones.

Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim!

 

Digwyddiadau