Digwyddiadau

ArddangosfaLle Dylan

Wedi'i Orffen
11 Hydref30 Tachwedd 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd arddangosfa newydd sbon, Lle Dylan, yn agor maes o law yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Mae Lle Dylan wedi’i churadu gan yr artist a hanesydd celf sy’n enedigol o Lundain Ceri Thomas, ac mae’n cyflwyno detholiad o ddelweddau a dehongliadau Ceri dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Dechreuodd diddordeb Ceri yn y Bardd o’r Bae ym 1994, pan symudodd – trwy hap a damwain – i fyw yn hen gartref Dylan Thomas, 5 Cwmdonkin Drive. Yn ystod y cyfnod hwnnw, daeth nodyn drwy’r drws a ysbrydolodd Ceri i greu cyfres o weithiau sy’n gysylltiedig â’r bardd a’r gweithiau hyn fydd i’w gweld yn yr arddangosfa yn Oriel y Wal Goch, rhwng dydd Sadwrn 11 Hydref a dydd Sul 30 Tachwedd.

Mae Ceri’n angerddol dros ddiwylliant gweledol modern a chyfoes de Cymru. Mae wedi curadu arddangosfeydd a chyhoeddi llyfrau ac erthyglau ar artistiaid unigol, grwpiau o artistiaid a sîn gelf y De.

Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng celf a lle, cynrychioli’r unigolyn a defnyddio’r dychymyg a’r cof. Mae’n ddealladwy felly, fod milltir sgwâr Dylan yn ffynnon gyfoethog o ysbrydoliaeth iddo.

Nodiadau

  • Ar ddydd Sadwrn 22 Tachwedd, bydd Ceri yn sgwrsio gyda bywgraffydd Dylan, Hilly Janes am Lle Dylan. Mae’r sgwrs am ddim ac yn cychwyn am 11am.
  • Ar ôl y sgwrs, bydd Hilly yn trafod ei thad, yr artist Alfred Janes, y mae ei bortread o’i gyfaill y bardd hefyd i’w gweld yn yr Amgueddfa. Mae’r sgwrs am ddim ac yn cychwyn am 2pm. Does dim rhaid cadw lle.

Mo(u)rning over Cwmdonkin (manylyn) © Ceri Thomas

'Disturbing the Peace: 5 Cwmdonkin Drive' (1994/1998)

 

'Tillerman (Green and Dying)', oil on board 

Digwyddiadau