Digwyddiadau

ArddangosfaCystadleuaeth Ffotograffiaeth WCVA

Wedi'i Orffen
14 Mehefin13 Gorffennaf 2014, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Galwch draw i weld arddangosfa o ffotograffau sy’n dangos rôl allweddol gwirfoddolwyr yng ngweithlu Cymru.

Cynhelir y gystadleuaeth flynyddol gan gorff ambarél y sector trydyddol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), a cafwyd ceisiadau o sefydliadau amrywiol fel Cadw Cymru’n Daclus a Hosbis Dewi Sant.

Dyma’r gystadleuaeth yn tanio dychymyg cystadleuwyr o bob math o sefydliadau, yn elusennau mawr sydd â channoedd o wirfoddolwyr i grwpiau cymunedol bach.

Dangosir y 15 ddaeth i’r brig tan ddydd Sul 13 Gorffennaf.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan WCVA. 

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau