Digwyddiadau

SgwrsCwpwrdd Hynodion: Amgueddfeydd ac Anableddau

Wedi'i Orffen
6 Gorffennaf 2015, 6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Galw heibio

Golwg ar sut y gellir defnyddio amgueddfeydd wrth fynd ati i ailasesu tybiaethau’r cyhoedd ynghylch anableddau.

Bydd y sgwrs hon yn edrych ar sut gall amgueddfeydd ailgyflwyno eu casgliadau er mwyn hybu dealltwriaeth well o anableddau a herio agweddau negyddol.

Mae’r sesiwn wedi’i seilio ar ymchwil gan The Research Centre for Museums and Galleries (RCMG), School of Museum Studies, Prifysgol Caerlŷr.

 

Digwyddiadau