Digwyddiadau

SgwrsTaith Gerdded Dylan Thomas: Uplands

Wedi'i Orffen
31 Hydref 2015, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Taith - Hawdd
Archebu lle Angen archebu (029) 2057 3600 (cyfradd leol)

Fel rhan o Ŵyl Dylan Thomas, ymunwch â ni am daith lenyddol dan arweiniad y bardd a’r ysgolhaig lleol Peter Thabit Jones.

Bydd yn eich tywys o gwmpas cynefin Dylan yn ardal Uplands, gan roi cipolwg diddorol ar ei fagwraeth. Bydd y daith hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan Grŵp Drama’r Seventh Quarry fydd yn perfformio darnau byr o waith Dylan ar hyd y daith.

Taith: hawdd

Cyfarfod yn: Uplands Tavern

Pwysig: Paratowch am daith yn yr awyr agored. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Digwyddiadau