Digwyddiadau

SgwrsTaith Gerdded Dylan Thomas: Marina Abertawe

Wedi'i Orffen
1 Tachwedd 2015, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Taith - Hawdd
Archebu lle Angen archebu (029) 2057 3600 (cyfradd leol)

Fel rhan o Ŵyl Dylan Thomas, ymunwch â ni am daith lenyddol dan arweiniad y bardd a’r ysgolhaig lleol Peter Thabit Jones.

Bydd y daith yn ymweld â safleoedd hanesyddol a chyfoes sydd â chysylltiad â Dylan, gyda chyfraniadau gan Grŵp Drama’r Seventh Quarry fydd yn perfformio darnau byr o waith Dylan ar hyd y daith.

Taith: hawdd

Cyfarfod yn: derbynfa’r Amgueddfa

Pwysig:  Paratowch am daith yn yr awyr agored. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Digwyddiadau