Digwyddiadau

Arddangosfa: Delweddau Diwydiant

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
20 Mai–8 Hydref 2017
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Penallta

Dewch i weld rhai o’r delweddau anhygoel sydd yn ein harchif.

Mae delweddau mor bwysig â gwrtgrychau. Mae nhw’n gofnod o’r ystod eang o ddiwydiannau fu unwaith  yn bodoli. Yn y lluniau o weithfeydd glo, llechi a metel, trafnidiaeth a mordwyo, i weithfeydd heddiw, gwelwn gyfoeth ac amrywiaeth hanes diwydiannol Cymru.

Adnodd pwysig yw’r ffotograffau hyn sy’n datgelu mwy am ddiwydiant yng Nghymru ac am fywyd a gwaith trigolion y cymunedau bywiog yma.

Digwyddiadau