Digwyddiadau

DigwyddiadCyfnewid Llyfrau

Wedi'i Orffen
78 Hydref, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Angen clirio’r tŷ? Dewch i gael gwared â’ch hen lyfrau a dod o hyd i rai newydd yn eu lle. Bydd cyfle hefyd i gyfnewid CDs a finyl.

Dylai pob llyfr fod mewn cyflwr darllenadwy a bydd system tocyn llyfr-am-lyfr yn cael ei gweithredu.

Gydag Oxfam Abertawe.

Digwyddiadau