Digwyddiadau

DigwyddiadSioe PowerUP: Gwyddoniaeth Gemau Fideo

Wedi'i Orffen
28 Hydref 2017, 1pm & 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galw Heibio

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Gydag arbrofion mawr, gemau ac arddangosiadau anhygoel gan y cyflwynydd gwyddoniaeth Neil Monteiro, sydd wedi dwlu ar gemau fideo, dyma sioe fydd yn gwneud i chi feddwl ‘Sut?’, ond hefyd ‘Pryd...?’

Digwyddiadau