Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffilmiau Misol i Blant: Storks (U, 2016)

Wedi'i Orffen
1 Tachwedd 2017, 10.30am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Ar gyfer plant dan 5
Archebu lle Galw heibio
Ffilm: Storks

Bob mis, byddwn yn dangos ffilm am ddim, yn arbennig ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. Diodydd poeth o’r caffi’n hanner pris!

Mae’r ciconiaid wedi dechrau danfon pecynnau yn lle babis, ond pan ddaw archeb newydd am fabi, rhaid ei ddanfon ar frys cyn i’r bos ddod i wybod.

Digwyddiadau