Digwyddiadau

Sgwrs: TEDxSwanseaWomen: Ysbrydoli Menywod i fod yn Fenywod Ysbrydoledig

Wedi'i Orffen
3 Tachwedd 2017, 6pm – 9pm
Pris £10 y pen
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.tedxswansea.com

Wedi llwyddiant llynedd, mae TEDxSwanseaWomen yn ôl am ail ddigwyddiad byw yn trafod pob math o bynciau, gan gynnwys meddyg cardiothorasig benywaidd cyntaf Cymru, marchnata a busnes.
Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiwn fyw TEDWomen, yn cael ei darlledu o’r gynhadledd swyddogol yn New Orleans. Dim ond yn nigwyddiadau TEDxWomen y caiff hon ei dangos, felly fe fyddwch ymhlith y cyntaf i weld y sgyrsiau cyffrous hyn. Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle ac awyrgylch bositif i drafod problem anghyfartaledd a rhannu profiadau.

Tocynnau’n £10 y pen, ar gael o www.tedxswansea.com

Digwyddiadau