Digwyddiadau

DigwyddiadTaith Gerdded Dylan Thomas – Marina

Wedi'i Orffen
5 Tachwedd 2017, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle-(029) 2057 3600

Ymunwch â ni am daith lenyddol dan arweiniad y bardd a’r ysgolhaig lleol Peter Thabit Jones.

Bydd y daith yn ymweld â safleoedd hanesyddol a chyfoes sydd â chysylltiad â Dylan, gyda chyfraniadau gan Grŵp Drama’r Seventh Quarry fydd yn perfformio darnau byr o waith Dylan ar hyd y daith.

Taith: Hawdd

Cyfarfod yn: Derbynfa’r Amgueddfa

Pwysig: Paratowch am daith yn yr awyr agored. Mae angen esgidiau cryf, a chofiwch y gallai fod yn wlyb, llithrig ac anwastad dan draed. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Digwyddiadau