Digwyddiadau

Cwrs: 1960au: Chwyldro

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
8, 15, 22, 29 Ionawr, 5, 12, 19, 26 Chwefror, 5 a 12 Mawrth 2018, 2pm
Pris £30pp
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Am fwy o fanylion cysylltwch â chydlynydd y cwrs, Colin James ar 07971 665594

Ym Mhrydain ac Ewrop, bu nifer yn arddel syniadau chwyldroadol am newid gwleidyddol, diwylliannol a chymdeithasol. O’r Beatles i’r gwrthdaro ym Mharis, ac o’r Freedom Rides yn America i’r chwyldro yn Cuba, daeth arwyr newydd i’r amlwg. Cafodd y newidiadau cymdeithasol, ôl-drefedigaethol hyn eu mynegi ar gân ac ar y sgrin, ond roedd yna hefyd wrthwynebiad ac ofn.

Dewch i ymlacio mewn awyrgylch gyfeillgar sy’n annog trafodaeth a dadl, heb unrhyw sôn am draethodau!

£30 y pen. Am fwy o fanylion cysylltwch â chydlynydd y cwrs, Colin James ar 07971 665594. Bydd y cofrestru’n digwydd ar ddechrau’r dosbarth cyntaf.

Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanes, Cangen Abertawe.

Digwyddiadau