Digwyddiadau

Digwyddiad: Clasur o Ffilm: The Lavender Hill Mob (U, 1951)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
24 Tachwedd 2017, 1.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Caiff clasur o ffilm ei dangos ar ddydd Gwener olaf pob mis, gyda chyflwyniad i gyd-destun cymdeithasol a diwylliannol y ffilm.

Mae clerc banc swil yn ymuno â chymydog ecsentrig i ddwyn bariau aur a’u smyglo allan o’r wlad fel modelau bach o’r Tŵr Eiffel.

Digwyddiadau