Digwyddiadau

Digwyddiad: Y Stondin Grefftau: Addurniadau Coed Sgandinafaidd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
25 Tachwedd 2017, 1.30pm
Pris £5 y pen.
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle- (029) 2057 3600

Gweithdy gyda’r eco-ddylunydd Helen Stew, yn defnyddio hen ledr i greu addurniadau coed hyfryd ar gyfer y Nadolig.

Croeso i bawb o bob gallu.

Darperir deunyddiau.

Digwyddiadau