Digwyddiadau

SgwrsCaffi Gwyddoniaeth - Cynrhon: Gobaith newydd...

Wedi'i Orffen
29 Tachwedd 2017, 7.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

 

Cynrhon: Gobaith newydd... gan Dr Yamni Nigam (Prifysgol Abertawe).

Amser maith yn ôl, mewn gwlad bell, bell i ffwrdd, mae pobl o'r llwythau hynafol a diwylliannau defnyddio larfae pryfed bach bach, swaddled mewn brethyn gwaedlyd, ac iddynt ysgafn ar eu clwyfau heintiedig i helpu i adfer a gwella...

Ond sut gall cynrhon, hyn heb wahoddiad gwesteion enwog yn wledd baglu dros ei decomposing eiriau, fod o unrhyw ddefnydd i ni heddiw?  Rhyfeddol, y gallant fod, ac yn canfod ein hunain i droi atynt am gymorth, eu gwahodd i heidio awchus ar ein diferu, wedi'u heintio, coesau clwyfedig a chyrff. Ymuno â ni yn Caffi Gwyddoniaeth Abertawe lle drafod "dychwelyd y cynrhon", a darganfod pam meddygaeth fodern yn cofleidio'r cynrhon fel "ffatrïoedd byw", helpu i lanhau ein clwyfau gorffeniadau'n heb ei glanhau ac achub ein coesau heb ei dadfeilio, a, sut mae gwyddoniaeth yn cael ei ddatrys eu cyfrinachau moleciwlaidd i ddatblygu cyffuriau gwrthficrobaidd newydd yn y gobaith bod un diwrnod, byddwn yn trawsnewid y canfyddiad o'r cynrhon ostyngedig-gan "monstrosities afiach" i gwyrthiau meddygol.

Am fwy o fanylion ewch i: http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/colegau/coleggwyddoniaeth/caffegwyddoniaethabertawe/

Digwyddiadau