Digwyddiadau

Digwyddiad: Clwb y Llygod Lleiaf – Siôn Corn

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
6 Rhagfyr 2019, 10.30am–12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Plant dan 5.

Galwch draw gyda’ch plantos i chwarae, creu, canu, symud a chyfarfod â Morys, llygoden fach yr Amgueddfa.

...a’r mis hwn bydd ymweliad arbennig gan Siôn Corn!

Bydd thema wahanol bob mis a llond lle o gelf a chrefft a chaneuon a straeon gyda Cymraeg i Blant. 

Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe.

 

Digwyddiadau arall yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Efallai bydd gennych diddordeb ynddynt  Nadolig MAWR y Glannau a Ffilmiau Nadoligaidd Siôn Corn

Digwyddiadau