Digwyddiadau

DigwyddiadMarchnad y Marina

Wedi'i Orffen
10 Rhagfyr 2017, 10am–3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Marchnad stryd yn Sgwâr Dylan Thomas, dafliad carreg o’r Amgueddfa, yn cynnig amrywiaeth o fwyd ffres blasus a chrefftau cartref cain.

Trefnir y farchnad gan y bobl sy’n trefnu marchnad hynod boblogaidd Uplands, ac maent yn cynnig stondinau gwych i ymgolli ynddynt ar ddydd Sul mewn lleoliad hyfryd.

Os oes diddordeb gennych mewn rhedeg stondin yn y farchnad ewch i www.uplandsmarket.com

Digwyddiadau