Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffilmiau Misol i Blant: A Child’s Christmas in Wales

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
6 Rhagfyr 2017, 11.30am Cymraeg
Pris Am Ddim
Addasrwydd Dan 5

Bob mis, byddwn yn dangos ffilm am ddim, yn arbennig ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. Diodydd poeth o’r caffi’n hanner pris!

Mae bachgen ifanc yn gofyn i’w dad-cu am Nadolig ei blentyndod. Mae ateb yr hen ŵr yn mynd â ni ar daith liwgar i Gymru lle mae bleiddiaid, môr-forwynion a phob math o greaduriaid yn crwydro’r tir.

Digwyddiadau