Digwyddiadau

Digwyddiad: Clwb Llyfrau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
9, 16, 23 a 30 Ionawr 2018, 10.30am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Ffoniwch (029) 2057 3600 i archebu lle.

Dewch i drafod awduron a llyfrau hen a newydd. Yn wahanol i glybiau llyfrau eraill, does dim angen i chi fod wedi darllen y llyfrau ymlaen llaw.

Gyda themâu wedi’u gosod, dyma gyfle i chi ddarganfod llyfrau fydd yn eich ysbrydoli.

Thema’r hydref fydd awduron Americanaidd.

Digwyddiadau