Digwyddiadau

DigwyddiadMis LGBT yn yr Amgueddfa

Wedi'i Orffen
9 Chwefror 2018, 7.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Ffoniwch (029) 2057 3600 i archebu lle.

Noson o ddathlu yn cynnwys sgwrs ar Amy Dillwyn, nofelydd a diwydianwraig o Abertawe, a drama am Ferched Llangollen.

Cyfle i ddathlu mis LGBT mewn steil gyda noson ddifyr yn oriel brydferth y Warws. Yn cynnwys drama am Ferched Llangollen a sgwrs am Amy Dillwyn, y ddiwydianwraig a’r nofelydd o’r 19eg ganrif oedd yn hoff o’i sigârs.

Digwyddiadau