Digwyddiadau

DigwyddiadSadwrn Gwyddonol Gwych

Wedi'i Orffen
10 Mawrth 2018, 12pm – 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Mae Oriel Science  Prifysgol Abertawe yn falch o gynnal "Sadwrn Gwyddonol Gwych", digwyddiad arbennig i ddathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Bydd ymwelwyr o bob oedran yn gweld amrywiaeth enfawr o arddangosion gwyddonol rhyngweithiol. O'n slwtsh enwog, beic sy'n cael ei bweru gan hydrogen, trychfilod, a rhagor – bydd dros 20 o stondinau'n cynnig arddangosfeydd rhyngweithiol!

Treuliwch y diwrnod yn archwilio gwaith ymchwil cyfredol drwy ddulliau dysgu ymarferol sy'n addas i'r teulu cyfan!

 Dyma rai o'r 20 a mwy o arddangoswyr:

 

  • Sut mae modd defnyddio burum ar gyfer chwythu balŵns a gwneud past dannedd i eliffantod.
  • Efelychydd gyrru car Peirianneg Rasio Prifysgol Abertawe.
  • Dyfais mae modd ei wisgo i ymchwilio i epilepsi.
  • Pe bawn i'n cwympo i mewn i dwll du, a fyddwn i'n marw?
  • Sut mae rhaglennu robot syml i wneud amrywiaeth o dasgau?
  • Dod wyneb yn wyneb â thrychfilod, a chael gwybod am eu rolau nhw yn yr ecosystemau ac yn ein bywydau ni.
  • Cael gwybod am y wyddoniaeth y tu ôl i gewynnau.
  • Ein hôl troed carbon – Sut mae modd ailgylchu carbon, a'i ailddefnyddio?

 

Am ragor o wybodaeth am Oriel Gwyddoniaeth, ewch i http://orielscience.co.uk/

 

Digwyddiadau