Digwyddiadau

SgwrsYw AI yn Rhywiaethol?

Wedi'i Orffen
10 Mawrth 2018, 1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle

Trafodaeth banel – a yw cynhyrchion cyfrifiadurol yn adlewyrchu’r ffaith mai dim 30% o weithwyr y diwydiant technolegol sy’n fenywod?

Os mai dynion yn bennaf sy’n addysgu cyfrifiaduron i ymddwyn fel pobl, a fydd hynny’n arwain at ffafrio un rhyw ar draul y llall?

Trafodaeth ddifyr yng nghwmni siaradwyr fel Dr Hélène de Ribaupierre, Darlithydd, Ysgol Gwyddorau Cyfrifiaduron a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, ac Ivana Bartoletti, Prif Ymgynghorydd Preifatrwydd a Diogelu Data gyda chwmni Gemserv a Chadeirydd Rhwydwaith y Menywod Fabian.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod #PushforProgress

Mewn partneriaeth â Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru.

 Rhaid archebu lle https://iwd2018swansea.eventbrite.co.uk

Digwyddiadau