Digwyddiadau

DigwyddiadClwb y Llygod Lleiaf – Môr-ladron!

Wedi'i Orffen
6 Ebrill 2018, 10.30am – 12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Ar gyfer plant dan 5.

Galwch draw gyda’r rhai bach i chwarae a chreu, canu a chwrdd â Morys, llygoden yr Amgueddfa!

Bydd thema wahanol bob mis a chyfle i wneud gweithgareddau a morio canu wrth fynd ymlaen.

Ar gyfer plant cyn-ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Mewn partneriaeth â Menter Iaith Abertawe a Mudiad Meithrin.

Digwyddiadau