Digwyddiadau

Digwyddiad: Y Dyn Injan

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
12 Ebrill 2018, 11am-1.15pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae De Cymru yn un o leoliadau treftadaeth mwyngloddio pwysicaf y DU, gyda haearn, copr a glo wrth galon y Cymoedd am ganrifoedd.
 

Ac yn 2018, gwahoddir y genedl gyfan i ddathlu a chofio’r hanes diwydiannol hwn gydag ymweliad gan y Man Engine eiconig.

Bydd y cawr o löwr yn ymweld ag wyth o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf de Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8 – 12 Ebrill 2018 wedi’i animeiddio gan dîm o ddwsin a rhagor o ‘lowyr’

Mae’r ymweliad â Chymru’n rhan o Forging A Nation 2018 y Man Engine, ble fydd y pyped 11.2m o daldra’n stemio’i ffordd o gwmpas rhai o safleoedd treftadaeth mwyngloddio mwyaf arwyddocaol y DU.

Bydd y daith yn dod i ben ar 12 Ebrill, gydag arddangosfeydd llawn nostalgia yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe a gorymdaith drwy’r ddinas gan orffen yng ’Ngwaith Copr Hafod Morfa gyda’r nos.

Bydd pob math o weithgareddau gwych yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau tra mae'r Dyn Injan o gwmpas.

Wrth i'r Dyn Injan dderbyn ei fwyn copr, bydd cyfle i ddysgu mwy am y metel coch gyda sioe gopr gyffrous, lle bydd cyfle i greu llysnafedd copr a phaentio wynebau.

Bydd y cawr mecanyddol yn ysbrydoliaeth i weithgareddau yn cynnwys robotiaid Lego, creu murlun robotaidd, a phrintio poster.

Bydd ein curaduron yn agor cwpwrdd llawn hynodion copr, ynghyd ag arddangosiad argraffu 3D a dangosiad o ffilm Iron Giant am 11am.

A chofiwch gwblhau ein llwybr orielau sy'n cynnwys wy copr arbennig!

Manylion: https://www.themanengine.co.uk/cymru

RHAGLEN

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

11am – 1.15pm

Am ddim

Mae’r stori’n dechrau gyda The Man Engine yn casglu’r mwyn copr o’r dociau mewn cyfres o arddangosiadau gwych sy’n llawn hiraeth.

Canol y Ddinas

2.15pm – 3pm

Am ddim

Mae’r stori’n parhau gyda The Man Engine yn cario’r mwyn copr drwy ganol y ddinas.

Gwaith Copr yr Hafod-Morfa

6.30pm – 9.30pm

Tocynnau o £2.50. www.ticketsource.co.uk/event/222093

 Mae The Man Engine yn cyrraedd y gwaith copr i roi’r mwyn copr I John Henry Vivian i’w fwyndoddi mewn sioe tân a goleuadau wych gyda’r hwyr nad ydych am ei cholli!

 

 

Digwyddiadau