Digwyddiadau

DigwyddiadAr Lafar – Gŵyl Gymraeg i Ddysgwyr

Wedi'i Orffen
21 Ebrill 2018, 11am – 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dysgu Cymraeg?   Learning Welsh? 

Dyma ddiwrnod arbennig i chiHere’s a day especially for you.

Diwrnod llawn gweithgareddau a chymdeithasu i ddysgwyr y Gwymraeg a'u teuluoedd. A day full of activities and socialising for Welsh learners and their families.

Gyda. With:

  • Teithiau tywys. Guided Tours
  • Cwisys. Quizzes
  • Gweithdai crefftau. Craft workshops
  • A llawer mwy! And lots more!

Bydd na hwyl a sbri – dewch yn llu!   There’ll be lots of fun for everyone!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: For more information e-mail swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Digwyddiadau