Digwyddiadau

DigwyddiadCyd-destun Clasur o Ffilm: Singin’ in the Rain (U, 1952)

Wedi'i Orffen
27 Ebrill 2018, 1.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Caiff clasur o ffilm ei dangos ddydd Gwener olaf pob mis ac mae’n cynnwys cyflwyniad i gyd-destun cymdeithasol a diwylliannol y ffilm.

Gene Kelly, Debbie Reynolds a Donald O'Connor yw sêr Singin' in the Rain, un o’r sioeau cerdd gorau a’r mwyaf llwyddiannus a ffilmiwyd erioed.

Yn bortread doniol a dychanol o gyfnod ansicr ffilmiau mud wrth bontio i fyd newydd y ffilmiau llafar, mae’n llawn dop o ganeuon cofiadwy, dawnsio ysblennydd a pherfformiad bythgofiadwy Kelly yn y glaw.

 

Digwyddiadau