Digwyddiadau

DigwyddiadClwb y Llygod Lleiaf – Chwarae a Chanu

Wedi'i Orffen
4 Mai 2018, 10.30am – 12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Ar gyfer plant dan 5.

Galwch draw gyda’r rhai bach i chwarae a chreu, canu a chwrdd â Morys, llygoden yr Amgueddfa!

Bydd thema wahanol bob mis a llond lle o gelf a chrefft a chaneuon a straeon dwyieithog.

Digwyddiad arbennig i blant cyn-ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Mewn partneriaeth â Menter Iaith Abertawe, a Mudiad Meithrin.

Digwyddiadau