Priodasau

Priodi yn Amgueddfa'r Glannau

Mae'n stafelloedd llogi priodas yn fodern, ac yn hyblyg. Defnyddiwch y balconi a'r cyntedd sy'n edrych dros ddociau hanesyddol Abertawe; ein neuadd fawr; neu dathlwch ymysg trysorau'r orielau.

Lawrlwytho Pecyn Priodas

Arlwyo

Fe gewch fwyd blasus, croeso cynnes a gwasanaeth arbennig yn Sain Ffagan. Mae'n bwydlenni'n defnyddio'r cynnyrch Cymreig gorau, i wneud yn siwr eich bod yn mwynhau bod tamaid o'ch diwrnod mawr.

Lawrlwytho Bwydlen

Gwasanaeth Arbennig

Mae gofalu am y manylion bychain yn ran o waith bob dydd mewn amgueddfa - rydym yn falch iawn o allu rhoi' un sylw i'ch diwrnod mawr, wrth i'n tîm priodasau edrych ar eich ôl.

Mae pob llogiad priodas yn cefnogi'n gwaith fel elusen, yn gofalu am drysorau Cymru i'r genhedlaeth nesaf gael eu mwynhau.

Ymweld

Cewch ymweld unrhyw bryd, i weld sut naws sydd ar y lle - mae mynediad am ddim.

Cysylltwch â'r Tîm Priodasau i drefnu taith dywys, fydd yn cynnwys stafelloedd nad sydd fel arfer ar agor i'r cyhoedd.