Priodasau

Priodi yn Amgueddfa'r Glannau

Mae'n stafelloedd llogi priodas yn fodern, ac yn hyblyg. Defnyddiwch y balconi a'r cyntedd sy'n edrych dros ddociau hanesyddol Abertawe; ein neuadd fawr; neu dathlwch ymysg trysorau'r orielau.

Cysylltwch a ni

Arlwyo

Fe gewch fwyd blasus, croeso cynnes a gwasanaeth arbennig yn Sain Ffagan. Mae'n bwydlenni'n defnyddio'r cynnyrch Cymreig gorau, i wneud yn siwr eich bod yn mwynhau bod tamaid o'ch diwrnod mawr.