Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Toiledau

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Er lles ymwelwyr a staff, rydym yn argymell gwisgo gorchudd wyneb.

Yw’r toiledau a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau a’r cyfleusterau newid babi yn parhau ar agor. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.

Bwyd a diod ar y safle

Mae ein caffi fod ar agor, ond yn cynnig darpariaeth cyfyngedig.

Alla i ddod â phicnic?

Mae croeso i chi ddod â phicnic, tra nad oes unman i fwyta'r rhain tu fewn i’r amgueddfa, mae meinciau o amgylch y marina sy’n fan braf.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Yn anffodus, dim ond cŵn tywys gaiff ddod i’r Amgueddfa.