Am ddim Dan arweiniad athro

Cynorthwyo athrawon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Manteisio i’r eithaf ar ymweliad AM DDIM â’r Amgueddfa.

Mae mynediad i’r Amgueddfa a’r gweithgareddau dan arweiniad athro am ddim, ac mae gennym amrywiaeth o adnoddau am ddim i chi wneud y gorau o hyn, gan gynnwys:

  • taflenni parod a llwybrau yn yr orielau
  • blychau archwilio, sy’n cynnwys atgynyrchiadau a gwrthrychau gwreiddiol, ynghyd â nodiadau i athrawon sy’n darparu ffeithiau a syniadau ar gyfer sesiwn holi a thrafod gyda’ch dosbarth. Rhaid archebu’r rhain ymlaen llaw, am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r tim gweinyddol.

 

Mae croeso i chi dynnu lluniau â chamera yn yr Amgueddfa. Mae’n ffordd dda o gofnodi’r ymweliad a sbarduno trafodaethau nôl yn yr ysgol. Caniateir gwaith arsylwi a darlunio yn yr orielau gyda deunyddiau sych.

I archebu ymweliadau hunandywys, blychau archwilio neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch y tîm addysg ar (029) 2057 3600 neu e-bostiwch learning.waterfront@museumwales.ac.uk

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.