Am ddim Yn yr ysgol

Lleisiau’r Amgueddfa

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Yn 2012 dyma adran addysg Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn cydweithio â disgyblion Ysgol Gyfun y Coed Duon ac aelodau Grŵp Darllen Caerllion ar broject 'Lleisiau’r Amgueddfa'. Bwriad y project oedd annog y grwpiau i ddewis gwrthrychau o’r arddangosfeydd oedd yn eu denu, i drafod y rhesymau dros ddewis y gwrthrychau ac i feddwl am y berthynas rhyngddynt a’u bywyd bob dydd.

Lleisiau’r Amgueddfa
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.