"My Primary School is at the Museum"

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae prosiect gweithredol "My Primary School is at the Museum" yn cynnwys lleoli tair ysgol gynradd i mewn i amgueddfa am gyfnod rhwng dau a pum wythnos yn 2016. Mae hwn yn brosiect diwylliannol gan yr athrofa yn King's College Llundain ar y cyd gydag adran Addysg a Gwasanaethau Proffesiynol a chwmni pensaernïaeth Gerber & James.

Os hoffech mwy o wybodaeeth cliciwch y ddolen: http://myschoolatthemuseum.site

Fe wnaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ynghyd a disgyblion ag athrawon St Thomas Community Primary cyd-weithio ar y prosiect yma'n hwyr yn 2015. Ar ol aheuon cynnar fe wnaethom ni cyfarfod a cytuno gael dosbarth derbyn fel rhan o'r prosiect. Fe ddaeth y dwy dosbarth atom ym mis Mai a Mehefin am pump wythnos yr un. Er bod y plant yn ifanc fe wnaethon nhw ymgartrefu'n gyflym i mewn i'r Amgueddfa a'r staff yn edrych ymlaen bob bore i weld y plant yn cyrraedd.

A hoffech chi cyfnewid eich dosbarth ysgol am yr Amgueddfa? Cysylltwch a ni i drafod ymhellach.