Prosiect Maelgi:Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Maelgwn Cymru Darganfyddwch y stori am y morgi prin a’i gysylltiad Cymreig

 

Ar un adeg roedd Maelgwn yn gyffredin, yn llithro dros welyau Môr Dwyreiniol yr Iwerydd a Môr y Canoldir. Mae’r rhywogaeth ryfeddol hwn wedi diflannu o lawer o’i gynefin, a bellach Mewn Perygl Difrifol. Mae yna boblogaeth bwysig yn parhau yng Nghymru, ac mae arnom angen eich help i’w diogelu.

Efallai y byddwch hefyd yn adnabod yr siarc fel monkfish, bafoon neu fiddle fish.

Rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Faelgwn.

Gwirfoddolwch ar ein prosiect ymchwil Hanesyddol Maelgwn, i ddod o hyd i gliwiau mewn llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd lleol.

 

I wybod mwy: angelsharknetwork.com/wales

Cysylltwch â ni: angelsharks@zsl.org neu 07918 361828