Am ddim Yn yr ysgol

Triniaeth a Meddyginiaeth

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

 Triniaethau a Meddyginiaethaeth

Atal a gwella clefydau yn y byd Rhufeinig.

Yn y llyfr hwn, byddwch chi’n dysgu sut oedd y Rhufeiniaid yn ceisio atal afiechydon a gwneud meddyginiaethau, a’r offer oedd ganddyn nhw ar gyfer llawdriniaethau. Addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hunan ond mae wedi’i gynllunio i gyd-fynd â’r sesiwn chwarae rhan ‘Medicus’ yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

ilyfr - Triniaethau a Meddyginiaeth

Hyd: 30 munud
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

Hanes