Cwilt Clytwaith Cofio

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Llun o siswrn a llinyn ar ddarn o ffabrig