Pryhawn y Plant - Digidol

Prynhawn y Plant: Digidol - Amgueddfa Cymru
llun o ferch ifanc yn chwarae

Nes y gallwn eich croesawu nôl i seisynau Prynhawn y Plant ac Ŵyn Bach yn ein hamgueddfeydd, gallwch gymryd rhan yn ein Prynhawn y Plant - Digidol! Gyda themâu wedi'u hysbrydoli gan gasgliadau ein Hamgueddfeydd mae llawer o syniadau hwyliog, creadigol (ac weithiau blêr!) ar gyfer gweithgareddau y gellir eu mwynhau gartref! 

Os hoffech rannu eich creadigaethau gyda ni byddem wrth ein bodd yn eu gweld @Amgueddfa_Learn, ac rydym yn gobeithio eich gweld i gyd yn fuan iawn! 

Sesiynau:

Deinosoriaid

Bwyd

Ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Nadolig

Y Môr

Y Fferm

Lliwiau a Siapiau

Ymweliad i Amgueddfa Wlân Cymru

Ymweliad â Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Ymweliad â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru