Celf ar y Cyd: Y Rhedwr Anhysbys! - Cyfnod Allweddol 4

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

'For the Unknown Runner' gan Chris Ofili

Adnoddau addysg CA4 gan Marvin Thompson

Rydyn ni’n mynd i ddefnyddio’r llun o’r Rhedwr Anhysbys i edrych ar wahaniaethu (discrimination). Mae hyn yn cynnwys edrych ar degwch, caredigrwydd a chydraddoldeb. Erbyn cwblhau’r llyfryn hwn byddwch chi wedi mwynhau llawr o weithgareddau gwahanol, gan gynnwys creu poster i drechu gwahaniaethu a ffilm fer hyd yn oed!