Blodau Llwy

Creuwch blodau gwanwyneich hunan allan o hen lwyaud

Bydd angen:

  • Llwy blastig neu hen lwy bren
  • Cerdyn
  • Pensiliau lliw neu creonau
  • Siswrn
  • Pom poms neu addurniadau eraill
  • Glud

Cyfarwyddiadau:

1. Tynnwch lun siâp blodyn, addurnwch, a gwnewch dwll yn y canol.

2. Gludwch pom poms new addurniadau I ben y llwy ynagwasgwxh drwy ganol y blodyn.

Dogfennau